Cam kết của Việt Nam vì bình đẳng giới trong chính trị

Cam kết của Việt Nam vì bình đẳng giới trong chính trị

 

1980/82     Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW)

 

1995            Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh

 

2000            Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc (Mục tiêu thứ 3)

 

2007            Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

 

2010            Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng Giới giai đoạn 2011-2020 (Chỉ tiêu 1, Mục tiêu 1)

 

2013            Hiến pháp Việt Nam

 

 

Trưng bày thực tế tại Lễ ra mắt Chương trình bồi dưỡng trực tuyến "Sẵn sàng để thành công"Bình luận từ Facebook

Phản hồi

Tin tức khác

Lượt truy cập
  • Hôm nay 21603
  • Tổng lượt truy cập 3,472,051