How Abnormal

 • Ban Tổ chức - 04/01/2016, 02:36 pm -
  UNDP Việt Nam tổ chức cuộc thi làm phim với tên gọi “#HowAbnormal – Bình thường hay Bất thường.”
 • Giải thưởng - 04/01/2016, 02:29 pm -
  Các giải thưởng được trao với mục đích hỗ trợ các tài năng điện ảnh trẻ phát huy và trau dồi kỹ năng trong môi trường chuyên nghiệp.
 • "BÌNH THƯỜNG hay BẤT THƯỜNG" nhằm xóa bỏ định kiến giới - 04/01/2016, 01:33 pm -
  UNDP Việt Nam tổ chức cuộc thi làm phim với tên gọi “#HowAbnormal – Bình thường hay Bất thường.” Cuộc thi chào đón các cá nhân và nhóm làm phim độc lập tại Việt Nam gửi ý tưởng làm phim thông qua kịch bản/phân cảnh để nhận hỗ trợ ta
 • Cuộc thi: Xóa bỏ định kiến giới qua ống kính điện ảnh - 19/12/2015, 10:32 pm -
  Cuộc thi chào đón các cá nhân và nhóm làm phim độc lập tại Việt Nam gửi ý tưởng làm phim thông qua kịch bản/phân cảnh để nhận hỗ trợ tài chính phục vụ triển khai ý tưởng làm phim ấy thành sản phẩm điện ảnh.
Lượt truy cập
 • Hôm nay 18646
 • Tổng lượt truy cập 3,469,094