Ai có thể tham gia

  • Thành phần tham gia - 04/01/2016, 01:29 pm -
    Cuộc thi chào đón các cá nhân và nhóm đam mê điện ảnh đăng ký tham gia cuộc thi. Không có hạn chế nào cho các cá nhân và nhóm về kinh nghiệm làm phim, tuổi, số lượng và quốc tịch của thành viên nhóm (ngoại trừ trưởng nhóm)
Lượt truy cập
  • Hôm nay 20025
  • Tổng lượt truy cập 3,470,473