Thể lệ cuộc thi

  • Thời gian - 04/01/2016, 02:22 pm -
    Các mốc thời gian trong cuộc thi
  • Tiêu chí lựa chọn - 04/01/2016, 02:13 pm -
    Cuộc thi có yêu cầu riêng đối với kịch bản/phân cảnh và phim.
  • Các vòng thi - 04/01/2016, 02:06 pm -
    Cuộc thi gồm 2 vòng
  • Các bước đăng ký - 04/01/2016, 01:44 pm -
    Các bạn quan tâm, vui lòng tải đơn đăng ký, điền đầy đủ thông tin rồi gửi về cho chúng tôi qua email hoặc đến văn phòng 201D, 30 Nguyễn Du, Hà Nội.
  • Thành phần tham gia - 04/01/2016, 01:29 pm -
    Cuộc thi chào đón các cá nhân và nhóm đam mê điện ảnh đăng ký tham gia cuộc thi. Không có hạn chế nào cho các cá nhân và nhóm về kinh nghiệm làm phim, tuổi, số lượng và quốc tịch của thành viên nhóm (ngoại trừ trưởng nhóm)
Lượt truy cập
  • Hôm nay 19832
  • Tổng lượt truy cập 3,470,280