Phụ nữ tham chính tại Việt Nam

Phụ nữ tham chính tại Việt Nam


TẠI SAO PHỤ NỮ NÊN ĐƯỢC ĐẢM NHẬN NHỮNG VỊ TRÍ RA QUYẾT ĐỊNH?


Vì sự công bằng - Phụ nữ chiếm một nửa dân số. Vì thế, phụ nữ có thể đảm nhiệm 50% vị trí ra quyết định.


Vì kinh nghiệm - Phụ nữ có những kinh nghiệm khác với nam giới về mặt xã hội học và sinh học. Vì thế, phụ nữ nên được đảm nhận những vị trí có tầm ảnh hưởng để có thể phát huy kinh nghiệm và cách tiếp cận nữ giới.


Vì lợi ích - Phụ nữ và nam giới có quan tâm và lợi ích khác nhau. Sẽ hiệu quả và chính đáng hơn nếu quan tâm và lợi ích của hai nhóm đều được phản ánh và bảo đảm.


Vì sự phát triển bền vững - Theo một nghiên cứu của Đại học Quốc gia Singapore, cơ quan lập pháp nào có tỷ lệ phụ nữ đông hơn thì các chính sách và luật pháp về bảo vệ con người và môi trường sẽ được thông qua nhiều hơn so với những cơ quan lập pháp có ít đại diện là phụ nữ. (i)


Vì sự tăng trưởng kinh tế - Khi ở những vị trí ra quyết định, phụ nữ luôn đưa ra những định hướng sáng tạo trong môi trường cạnh tranh để tạo ra sự ổn định và tăng trưởng kinh tế. (ii)


i Tuminez, Astrid.2012. “Vươn tới đỉnh cao” Báo cáo về Phụ nữ lãnh đạo ở Châu Á

ii MxKinsey và cộng sự, Những vấn đề về phụ nữ năm 2010. Lãnh đạo nữ trong các tập đoàn kinh tế: Hiện thực hóa, 2010


GIẢI PHÁP

Cần làm gì để đạt được các mục tiêu của Chính phủ về tỷ lệ phụ nữ tham chính?

* Đưa thêm phụ nữ vào danh sách ứng cử

* Bảo đảm ứng cử viên là những người có trình độ, phẩm chất đạo đức và đại diện cho nguyện vọng của phụ nữ

* Khuyến khích phụ nữ tham chính và có những chính sách hỗ trợ

* Ủng hộ và bỏ phiếu cho phụ nữ

* Đồng thuận đề bạt thêm phụ nữ vào Đảng

* Biểu dương những cá nhân có năng lực, tích cực đóng góp cho những vấn đề cần được giải quyết nhưng chưa được quan tâm đúng mức

* Nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải nâng cao tỷ lệ phụ nữ tham chính

* Tăng cường sự tham gia của nam giới vì đây không chỉ là vấn đề của phụ nữ, cả nam giới và phụ nữ cần hành động cùng với nhau để tăng tỷ lệ phụ nữ tham chính

 


Phụ nữ tham chính tại Việt Nam (tải về)

Bình luận từ Facebook

Phản hồi

Tin tức khác

Lượt truy cập
  • Hôm nay 162
  • Tổng lượt truy cập 1,340,212