Tập huấn kỹ năng lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ nữ và cán bộ nữ dân tộc thiểu số cấp cơ sở tỉnh Lào Cai

Tập huấn kỹ năng lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ nữ và cán bộ nữ dân tộc thiểu số cấp cơ sở tỉnh Lào Cai

Nội dung của Lớp bồi dưỡng tập trung vào 03 Kỹ năng: Kỹ năng tuyên truyền, vận động;  Kỹ năng thuyết trình và giao tiếp, phản hồi; Kỹ năng giải quyết vấn đề, ra quyết định và giải quyết xung đột. Đây là các kỹ năng rất cần thiết đối với cán bộ nữ nói chung và cán bộ nữ dân tộc thiểu số cấp cơ sở.


Sau 03 ngày học tập tích cực,  Khóa bồi dưỡng đã đạt được những thành tích đáng kể: Học viên có thái độ học tập tốt, thực hiện nghiêm túc các nội quy, tham gia tương đối đầy đủ các buổi học trên lớp. Đối với nội dung giảng viên thuyết trình, học viên chăm chú lắng nghe và tích cực phát biểu ý kiến, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm công tác của bản thân...trong quá trình học tập, tạo không khí sôi nổi cho lớp học.


Đối với nội dung thảo luận nhóm, các hoạt động cùng tham gia, học viên tích cực trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, đưa tình huống thực tế, những vấn đề đặt ra ở địa phương để cùng giảng viên và các học viên khác tìm giải pháp cụ thể.


Có được thành công trên là do Lớp tập huấn nhận được sự tài trợ về kinh phí của Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP); nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát xao của Ban Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam; của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Lào Cai. Lớp tập huấn được thực hiện với đội ngũ giảng viên là Phó Giám đốc Học viện, Trưởng khoa CTXH và Phó trưởng khoa Quản trị kinh doanh đã có nhiều năm  kinh nghiệm, chuyên sâu, nhiệt tình, trách nhiệm tham gia giảng dạy.

Bên cạnh thuận lợi đó, Học viện cũng còn một số khó khăn như:  Mặc dù được đơn vị cử tham gia khóa tập huấn, nhưng một số học viên vẫn phải  xử lý công việc địa phương, Một số học viên phải mang con theo khi đi học. Những khó khăn trên đã có phần ảnh hưởng đến thời gian tham gia khóa học.

Đánh giá chung Lớp tập huấn về cơ bản đã đáp ứng được  những mong muốn của học viên, như: Được học tập, trải nghiệm nhiều kiến thức, kinh nghiệm trong công tác; Được giao lưu học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn;  Được cung cấp một số kỹ năng cần thiết trong quá trình làm lãnh đạo, quản lý. Học viên mong muốn được tập huấn thêm một số chuyên đề sau: Kỹ năng quản lý kinh tế; kỹ năng kiểm tra, giám sát, phảm biện;  kỹ năng xây dựng chương trình/kế hoạch/đề án; kỹ năng soạn thảo văn bản; kỹ năng tạo động lực làm việc.


Qua đánh giá của ban tổ chức lớp và đánh giá của học viên có thể thấy khóa tập huấn đã thành công tốt đẹp, đảm bảo đúng tiến độ thời gian, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo đúng quy trình tổ chức, giảng dạy. Kết thúc khóa học, 30 học viên đã nhận được chứng nhận hoàn thành khóa Tập huấn kỹ năng lãnh đạo, quản lý dành cho  cán bộ nữ và cán bộ nữ dân tộc thiểu số cấp cơ sở do Học viện Phụ nữ Việt Nam và UNDP phối hợp tổ chức.

Bình luận từ Facebook

Phản hồi

Tin tức khác

Lượt truy cập
  • Hôm nay 19745
  • Tổng lượt truy cập 3,470,193